Upit za zbirni transport robe, sve relacije u svetu

Zahtev za ponudu za zbirni transport u države Evropske unije i obrnuto mora sadržati kompletne podatke navedene u upitu. Imajte u vidu da povratna informacija zavisi od dana u nedelji kada je zahtev upućen i vremena odgovora inostranih i domaćih partnera.

Da bi ponuda bila ispravna prilikom popunjavanja upita obratite pažnju na sledeće:

  • unesite tačne podatke iz prateće dokumentacije za robu, proizvod,
  • nemojte zaokruživati vrednost robe i količinu,
  • u napomeni OBAVEZNO navedite ako postoje posebni uslovi transporta.* Polja sa zvezdicom su obavezna.